2021-11-15

הקדמה קצרה את הידע הרלוונטי של נמוך מחיר לגרז מנעול יצרנים

ראשון להכניס את מפתח כדי להתיר את ליבת מנעול להסיר את גוף מנעול U בצורת וו.