ကိုယ်တို့အကြောင်း

Zhongshan Junli metal အသုံးများ Co., lttd, ထုတ်လုပ်မှုကို ရှာဖွေတဲ့ အတွေ့အကြုံ မှတ်ပုံစံဖြစ်ပါ\ smart lock မြင်တဲ့\die casting\ stapping. .. ဒါပေမဲ့ လိုချင်တဲ့ လိုအပ်ချက်က အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲပြီး လိုအပ်ချက်ကို လိုအပ်ဖို့ အမြဲတမ်းရှိနေခဲ့တယ်။ ဂျန် လီ ပြည်ကွင်းကို ပြီးဆုံးတဲ့ ရေခ်လက် ဒါပေမဲ့ ဆက်ဆံမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ရပ်ကွက်ကွက်ကွက်ကိရိယာတွေကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ရပ်ကွက်က် ပြီးဆုံးသော ပုံစံ လိုင်းများနဲ့ ပြုပြင်\feadhousing ၊ ဒုတိယက် bluetooth \ wifi ၊ အိမ်ကို "hotel" \air အသုံးပြုပြီး အင်တွက် အန္တရာယ်တယ် bnb&apartment and more. OEM နဲ့ ODM ရဲ့ ဒီအစီအစဉ်မှာ တွေ့ကြုံတွေ့ကြတယ်။ ဥပမာ ၊ OEM ၊ ဥပမာ ၊ ကျွန်တော် တို့သည် မြင်ကွင်းကို ၊ ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ အလုပ်များ ရှာဖွေတာကို ရှာဖွေနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျင် လီ ဒီမှာ လာပါတယ်။

ထပ်မံကြည့်ရှုရန်

သတင်း

ဒုတိယ တံခါးကို မဖွင့်တဲ့ အတွက် အနိုင်အထက်များနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့ များ

တံခါးထဲမှာ လုံခြုံမှုဘေးကွက်က္ကေတယ္ လုံခြုံ မှုသည် နှောင်ကြိုး လေ၏။ ချိန်း


တိ န် မြို့မှ တံခါး မှ ထုတ်လုပ်သော အစီအစဉ်ကွက်ကွက်ကွက်ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကို ခံယူခဲ့သည်

ဒါနဲ့ တိန် ဥပမာ ၊


တိ န္ နိ မြို့ မှ ttlock smart locks ၏ အခြေခံ ချိန် အနည်းငယ် ထည့်သွင်း

Ttlock smart locks ဂျပ် လျှင် ၊ ခရီးသွားတဲ့ စက်က် နှိုင်းယှဉ် ခွေကို ခန့်မှန်းခွေတခုကို ချမှတ်ပြီး ခေါ်ခ်နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ အသုံးပြုတယ်။ အခြေအနေ ကို ရှာဖွေ ရာတွင် သီချင်းဆိုချက် နှင့် ဆက်ဆံသော ဆက်ဆံမှု နှင့် ဆက်ဆံသော လက္ခဏာ နှင့် ဆက်ဆံ သော ဆက်ဆံ ရေး ၊


ရှေ့ဆုံးမတဲ့ အနန္းတယ္နစ်

တံခါး ကို ပထမ ရှေ့ မှာ ဖွင့် ရန် ညှဉ်းဆဲ နိုင်သည် ၊ ဒီ အချိန် မှာ အစားအသောက် ၊


Ttlock smart lock မှ ဖြိုဖျက်ဆီးသူ၏ အသိအမှတ် အနည်းငယ် ကို ပြသည်

သာဓက ပြုလုပ်မှုက အောက်ခြေမှတ်ချက်ထဲမှာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော လျှာ ဥပမာ ၊ T "က စမ်းရေတွင်းက လာ လျှာပေါ်မှာ ၊


Ttlock smart locks အန်းတြု

Ttlock smart locks အဖိုး၊ ဒါနဲ့ ဒီဇင်ဘာလက ၊ အမှန် တကယ် mortise lock cylinder ၊


Ttlock smart locks ငွေကို သင့်ကို သိရှိ လိုလိုအပ်တဲ့ အရာကို ယူမှတ်ပါ

သမ္မာ တရားက္ကေတယ္ ဒါနဲ့ တန်ဖိုး ထားခဲ့တဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ တန်ဖိုး ထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ရှာဖွေရတဲ့ တည်ဆောက်မှုနဲ့ တန်ဖိုးကို ရှာဖွေရပါတယ်။


အိမ်သူအိမ်သား keypad ဗျာဒိတ် ခေါ် ခြင်း

အိမ်ကို သုံးစွဲမှုက ကိဘစ္ဆားကို ချား ကိဘစ္ဆာ အတွက် တံခါး ကိုးကွယ်သော ပုံစံ တစ်ဘက်မှာ အင်တွက် နှစ်ခုခုစီ ရှိပါတယ်။


ထပ်မံကြည့်ရှုရန်