2021-05-27

ล็อคประตูถูกล็อคโดยบังเอิญฉันควรทำอย่างไร?

ในชีวิตเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าอุบัติเหตุบางอย่างจะทำให้ล็อคประตูปิดอย่างรุนแรงเช่นถูกปิดโดยลมกระโชกฉับพลันฯลฯการปิดประตูที่รุนแรงเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ลิ้นล็อคแตรสามารถปลดล็อคและทำงานผิดปกติได้ง่ายหรือประตูบิดเบี้ยวหรือล็อคสกรูยึดลิ้นหลวมและยื่นออกมาเป็นต้นซึ่งทำให้ล็อคประตูติดขัดกรอบประตูและไม่สามารถเปิดได้ฉันควรทำอย่างไรถ้าไม่สามารถเปิดล็อคประตูได้? ตัวแก้ไขเตือนให้คุณเข้าใจก่อนว่าสาเหตุของการล็อคประตูไม่สามารถเปิดได้