2021-05-27

ฉันควรทำอย่างไรถ้าล็อคประตูไม่เปิดได้อย่างราบรื่น? สาเหตุอะไร?

ล็อคประตูมีการใช้กันอย่างแพร่หลายและสามารถมองเห็นได้ทุกวันแต่มีหลายระดับของล็อคประตูป้องกันการโจรกรรมนั่นคือระดับป้องกันการโจรกรรมต่อไปนี้เป็นตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางเทคนิคป้องกันการโจรกรรมของล็อคประตูป้องกันการโจรกรรมตามตารางเปรียบเทียบนี้เราสามารถเข้าใจประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยของล็อคระดับประตูของเราเองได้