LIÊN HỆ

position

Không có. 60, Tongxing West Road, Dongsheng Town, Thành Phố Trung Sơn, Tỉnh Quảng Đông

telephone

0086-760-22822183

fax


email

janetchowjc@163.com

skype


whatsapp


LIÊN HỆ

position

Không có. 60, Tongxing West Road, Dongsheng Town, Thành Phố Trung Sơn, Tỉnh Quảng Đông

telephone

0086-760-22822183

fax


email

janetchowjc@163.com

skype


whatsapp


THÔNG ĐIỆP
Gửi đi