2021-08-31

Vân tay ZigBee khóa Giới thiệu: Công nghệ cơ khí liên quan kiến thức của vân tay khóa!

Các thiết kế hợp lý của phía trước và phía sau tấm, đó là, sự xuất hiện, là một dấu hiệu cho thấy là khác nhau đáng kể từ sản phẩm tương tự. Quan trọng hơn, các cấu trúc bên trong bố trí trực tiếp xác định sự ổn định và chức năng của các sản phẩm. Quá trình này liên quan đến việc nhiều liên kết chẳng hạn như thiết kế, làm khuôn, và xử lý bề mặt. Do đó, các nhà sản xuất với phong cách hơn, tương đối nói, Có mạnh mẽ hơn phát triển và khả năng thiết kế và sự ổn định tốt hơn.