2021-11-23

Phía trước cửa handleset từ Trung Quốc nhà sản xuất giới thiệu các có liên quan kiến thức của tay nắm cửa

Cửa xử lý là một không thể thiếu và không thể thiếu phụ kiện cửa. Nó có cả hai trang trí và chức năng thuộc tính. Trong trường hợp bình thường, tay nắm cửa làm không cần phải được mua một cách riêng biệt, bởi vì cửa ra vào được bán trên thị trường sẽ được trang bị với tay nắm cửa, nhưng việc sử dụng tỷ lệ của cửa xử lý là rất cao, và nó rất dễ dàng để rơi ra và sơn ra.