2021-05-27

Làm thế nào để loại bỏ các tay cầm tay nắm cửa khóa

Các xử lý của các cửa khóa là một cánh cửa xử lý. Quá trình sản xuất là tương đối đơn giản và chi phí thấp. Các tay cầm tay nắm cửa khóa là một loại của khóa đó là tương đối dễ dàng để tháo rời trong con mắt của các chuyên gia. Vì vậy nó không phải là khó khăn cho những người bình thường để tháo rời các cửa khóa. Như dài như bạn có một tuốc nơ vít, thêm các bước chính xác. Làm thế nào để loại bỏ các xử lý Cửa Khóa?