2021-05-27

Một số khả năng và giải pháp cho các Chống Trộm Cửa Khóa không phải mở

Bởi vì các an toàn tia nút bên trong cánh cửa là lỏng lẻo, quá nhiều lực lượng được sử dụng khi đóng cửa, và sự an toàn Bolt là bị lung lay xuống. Các khóa Xi lanh có thể được bật với các phím ban đầu, nhưng các cửa không thể được mở ra