2022-02-02

Ttlock thông minh ổ khóa từ Trung Quốc nhà sản xuất giới thiệu các ít kiến thức của thông minh ổ khóa

Cuốn tiểu thuyết thông minh khóa bao gồm hỗ trợ một tấm, một khoang được cung cấp trên các tấm hỗ trợ, một khóa lưỡi sắp xếp trong các khoang và dưới cùng của mà di chuyển qua các tấm hỗ trợ, và cũng bao gồm một động cơ, một áp lực thanh, và một mùa xuân, và theo chiều dọc phần của lưỡi khóa là" T "Mùa Xuân là tay trên các khóa lưỡi, và một đầu của các mùa xuân hoạt động trên đầu trang của các khóa lưỡi.