2021-05-27

Những Gì TÔI nên làm gì nếu các cửa khóa không không mở trơn tru? Những gì gây ra nó?

Ổ khóa cửa được sử dụng rộng rãi và có thể được nhìn thấy mỗi ngày, nhưng có nhiều cấp độ của Chống Trộm Ổ khóa cửa, đó là, chống trộm mức độ. Sau đây là một bảng so sánh của Chống trộm các chỉ số kỹ thuật của Chống Trộm Ổ khóa cửa. Theo này bảng so sánh, chúng tôi có thể hiểu được sự an toàn hiệu suất của riêng của chúng tôi cửa-Mức độ ổ khóa.